Tìm kiếm
Close this search box.

Nhà Spa mini

Nhà Spa Mini là gói franchise nhỏ xinh, dễ triển khai, dễ vận hành.

Nhà Spa Mini với 02 mảng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ
  • Chi phí đầu tư: 250 triệu
  • Phí nhượng quyền: 200 triệu
  • Dịch vụ: Gội & Massage
  •  

Diện tích một spa nhỏ, giúp cho việc tìm mặt bằng đơn giản, chi phí cho mặt bằng cũng thấp xuống, làm cho mức độ rủi ro của dự án giảm hẳn.

Số lượng nhóm dịch vụ là 2. Tưởng là ít nhưng cũng lên tới 20-30 dịch vụ.

Số lượng nhóm dịch vụ ít, nên tuyển dụng cũng không gặp khó với các spa quá nhiều dịch vụ.

Liên hệ với Nhà Spa để bắt đầu quá trình setup một chiếc spa mới, giúp cho hàng nghìn người quanh bạn đẹp hơn.